CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN 8 HỌC KÌ II

Đăng lúc: 11:40:55 15/04/2020 (GMT+7)

  

 

 

 

 

                 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN 8 HỌC KÌ II

 (có điều chỉnh)

Năm học 2019 – 2020

Tổng số tiết theo Ppct (chưa tinh giản) : 68 tiết.

Số tiết dạy sau tinh giản :còn lại 43 tiết

Số tiết tinh giản : 25 tiết.

  Tiết

     Tên bài

Nội dung điều chỉnh

      Hướng dẫn thực hiện

             Thời Lượng

 

73,74

Nhớ rừng

 

Dạy đủ

2

 

75

Có điều chỉnh

Câu nghi vấn

II.Luyện tập (Khuyến khích HS tự làm)

Hướng dẫn tự học trong 01 tiết

1

Câu nghi vấn (tiếp theo)

IV. Luyện tập

(Khuyến khích HS tự làm)

 

76

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

 

Dạy đủ

1

77

Quê hương

 

Dạy đủ

1

 

Giảm tải

Khi con tu hú

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

 

Đi đường(tẩu lộ)

Cả bài

 

78

Thuyết minh về một phương pháp cách làm

 

Dạy đủ

1

79

Tức cảnh Pác Bó

 

Dạy đủ

1

80

(có Đc)

Câu cầu khiến

II. Luyện tập

(Khuyến khích HS tự làm)

Hướng dẫn tự học trong 01 tiết

1

Câu cảm thán

 

 

81

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

 

Dạy đủ

1

Giảm tải

Ôn tập văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

82

Ngắm trăng

 

Dạy đủ

1

83

(có Đc)

Câu trần thuật

II. Luyện tập

(Khuyến khích HS tự làm)

Hướng dẫn tự học trong 01 tiết

1

Câu phủ định

 

84,85

Viết Bài TLV số 5

 

Thực hiện đủ

2

Giảmtải

Chương trình địa phương TLV

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

86

Chiếu dời đô

 

Dạy đủ

1

87

Hịch tướng sĩ

 

Dạy đủ

1

88

Hịch tướng sĩ (tiếp)

 

Dạy đủ

1

 

89

Có Đc

Hành động nói

 

 

I.Hành động nói là gì?

III. Luyện tập

Tích hợp thành 01 bài. Tự học có hướng dẫn(1 tiết): Tập trung vào phần II(bài Hành động nói), phần I(bài Hành động nói- tiếp theo)

1

Hành động nói (tiếp theo)

II. Luyện tập

 

90

Trả bài TLV số 6

 

Thực hiện đủ

1

Giảm

tải

CTĐP: Ông ngoại

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

91

Nước Đại Việt ta

 

Dạy đủ

1

Giảm tải

 

Ôn tập luận điểm

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

 

92

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

 

Dạy đủ

1

93

Bàn luận về phép học

 

Dạy đủ

1

94

Luyện tập xây dựng luận điểm và trình bày luận điểm

 

Dạy đủ

1

Giảm  tải

Thuế máu và Đi bộ ngao du

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

 

95,96

Viết bài TLV số 6

 

Thực hiện đủ

2

 

97

Hội thoại

II. Luyên tập

Tích hợp thành 01 bài. Tự học có hướng dẫn(1 tiết): Tập trung vào phần I của mỗi bài

1

Hội thoại(tiếp)

 

1

98

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận

 

Dạy đủ

1

 

 

99

Đi bộ ngao du

Đọc hiểu vb: câu hỏi 2,3

GV HD

Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

1

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục

Đọc hiểu vb: câu hỏi 1,2,3,4

1

 

Giảm tải

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

100

Trả bài TLV số 6

 

Thực hiện đủ

1

 

101

Có điều chỉnh

Lựa chọn trật tự từ trong câu

 

Dạy đủ

1

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Tiếp)

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

 

 

102

Tìm hiểu yếu tố tự sự, miêu tả trong văn nghị luận

 

Dạy đủ

1

Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

103

104

Viết bài TLV số 7

 

Thực hiện đủ

2

Giảm tải

Chương trình địa phương : tình sông núi

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

Giảm tải

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi Lôgic)

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

Giảm tải

Ôn tập phần TV phần học kì 2

Cả 2 bài

Không thực hiện

 

105

Có đc

Văn bản tường trình

 

Dạy đủ

1

Luyện tập văn bản tường trình

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

Giảm tải

Trả bài kiểm tra Văn

Cả bài

Không dạy

 

106

Kiểm tra TV

 

Thực hiện đủ

1

107

Trả bài TLV số 7

 

Dạy đủ

1

108

 

Điều chỉnh

Tổng kết phần văn

 

Tích hợp thành 1 bài.Tự học có hướng dẫn (1tiết). Tập trung vào bài 1, 4,5 6,8

1

Tổng kết phần văn (tt 2 bài)

 

 

109

Ôn tập Phần Tập làm văn

 

Dạy đủ

1

110

Trả bài TLV số 7

 

Dạy đủ

1

111

Ôn tập TLV

 

Dạy đủ

1

112

113

Kiểm tra học kì II

 

Thực hiện đủ

2

114

Văn bản thông báo

 

Thực hiện đủ

1

Luyện tập văn bản thông báo

 

Khuyến khích HS tự làm

 

Giảmtải

Chương trình địa phương TV

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

 

115

Trả bài kiểm tra HK2

 

Thực hiện đủ

1

 

 

 

 

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375