KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ THI TÌM HIỂU 90 NĂM LSĐB TỈNH THANH HÓA

Đăng lúc: 10:33:57 11/04/2020 (GMT+7)

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Thực hiện Kế hoạch số 112 -KH/ PGD&ĐT, ngày 13/3/2020 của PGD&ĐT thành phố Sầm Sơn về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến « tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, để Cuộc thi tạo sức lan toả sâu rộng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020), Chi bộ -Nhà trường -Công đoàn trường THCS Quảng Vinh hướng dẫn CB-GV-NV và học sinh thực hiện một số nội dung sau

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 
2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng Internet (có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).
3. Thời gian thi: Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020.
Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09h00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08h00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.
4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng : Có thể lệ đính kèm
5. Tổ chức thực hiện:

  -  Mỗi CB - ĐV - GV đều tích cực tham gia , có thể thi nhiều lần trên 1 tuần
            - GVCN triển khai và phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống tin nhắn Edu, Zalo, Fb...., động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để  học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.  

- Các Đ/C Tổ trưởng định kỳ hằng tháng, báo cáo số lượng giáo viên và học sinh của tổ mình tham gia cuộc thi về nhà trường trước ngày 2của tháng qua hộp thư nhà trường để báo cáo PGD

6. Tài liệu phục vụ Cuộc thi :
Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930-1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954-1975, Nxb Thanh Hóa, 2010
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975-2005, Nxb Thanh Hóa, 2009
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005-2015, Nxb Thanh Hóa, 2015
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Danh xưng Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2018
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di tích lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2019
- Ban nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Lịch sử tỉnh Thanh Hóa, từ tập I đến tập V
- Ban nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Đất và người xứ Thanh, 2002
- Ban nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, 2005
- Công ty Cổ phần Thông tin kinh tế đối ngoại, Thanh Hóa thế và lực mới trong thể kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2004
- Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và lần thứ XVIII
- Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017
- Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Địa chí Thanh Hóa, từ tập I đến tập IV
- Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn (1930-2010), Nxb Thanh Hóa, 2012

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375