Mẫu sổ theo dõi nề nếp đội

Đăng lúc: 16:26:50 07/04/2020 (GMT+7)

                                   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP  LỚP .............                                                  Tuần .........

 NỀ NẾP

 

THỨ

Khăn quàng

Sĩ số

Trực nhật

Đồng phục

Đồ dùng

Ko ghế chào cờ

Sinh hoạt 15

Nói tục

Đánh nhau

Giờ học

Ghi chú

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lỗi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

          Cờ đỏ theo dõi                                                                       Giáo viên chủ nhiệm lớp ...

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI NỀ NẾP

1.     Cờ đỏ giữ bảo quản sổ theo dõi hàng ngày

2.     Không được cho mượn sổ, tẩy xóa, sữa chữa trong sổ

3.     Cách xếp loại tuần như sau: tổng điểm mỗi tuần / lớp là 50 điểm

                                         01 lỗi nói tục trừ 2 điểm

                                         Lớp có HS đánh nhau trừ  5 điểm / lần

                                         01 buổi đi chậm trừ  1 điểm, vắng học vô lí do trừ 2 điểm đánh dấu v vào mục sĩ số

                                         01Các lỗi còn lại  trừ  1 điểm

                                         01 giờ học khá trừ 2 điểm

                                         01 giờ học TB trừ 5 điểm

                                         01 giờ học yếu trừ 7 điểm

                                         01 giờ học kém trừ 10 điểm

 Điểm xếp loại tuần là điểm còn lại của tuần sau khi lấy 50 điểm trừ đi các điểm của từng lỗi vi phạm                                        

·        Điềm xếp loại 50 : Loại tốt, cờ xuất sắc

·        Điềm xếp loại từ 40 đến 49 : Loại khá, cờ đỏ

·        Điểm xếp loại từ 30 đến 39 : Trung bình, cờ xanh

·        Điểm xếp loại từ 20 đến 29 : Yếu, cờ vàng

·        Điểm xếp loại dưới 20: Kém, cờ trắng

    4. Cách xếp loại tháng :

                             Điểm xếp loại tháng = Tổng điểm các tuần/số tuần

   5. Xếp loại học kỳ:

                            Điểm xếp loại học kỳ = Tổng điểm các tháng/số tháng

   6. Xếp loại năm học:

                                Điểm xếp loại năm học = (HK1 + HK2x2) : 3

   7. Mỗi lỗi vi phạm được đánh dấu  (x) theo mục tương ứng.

   8. Hàng tuần, hàng tháng, cờ đỏ có trách nhiệm tổng hợp bàn giao lại cho tổng phụ trách vào buổi sinh hoạt để đánh giá nhận xét, đọc kết quả xếp loại trước toàn trường.

Trên đây là những hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi nề nếp. Học sinh nào chưa hiểu thì hỏi trực tiếp tổng phụ trách giải thích,hoặc qua số ĐT

 

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375