Kế hoạch năm học 2019-2020 THCS Quảng Vinh

Đăng lúc: 09:31:58 05/04/2020 (GMT+7)

Kế hoạch năm học 2019-2020 THCS Quảng Vinh

 

PHÒNG  GD&ĐT SẦM SƠN

TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019– 2020

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Khái quát về tình hình địa phương.

Quảng Vinh là một phường mới thành lập từ một xã  vùng bãi ngang ven biển, đời sống trong phường còn nhiều khó khăn nhưng với  truyền thống hiếu học, nhân dân luôn tạo điều kiện tốt cho con em đến trường.

Đảng và  chính quyền địa phương cũng như các cấp các ngành, các tổ chức luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường về nhiều mặt, nhất là vấn đề tăng cường cơ sở vật chất trường học.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng được quan tâm là những điều kiện rất thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

II. Tình hình nhà trường.

a. Thuận lợi:

          Trường THCS Quảng Vinh có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, luôn tâm huyết với nghề, trường có phong trào hoạt động Đoàn Đội tốt,. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực sự là một khối đoàn kết nhất trí cao.

 Nhà trường có 22 phòng học cao tầng, trong đó 8 phòng  học dãy nhà 2 tầng cũ đã xuống cấp dùng cho phòng thư viện,  phòng thiết bị và lớp học, có 01 phòng đội , phòng kho .Nhà trường đang đợi bàn giao khu nhà 8 phòng mới, chuyển 6 lớp vào học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cơ sở vật chất của nhà trường hiện tại cơ bản đủ phòng cho việc dạy và học chính khóa, dạy thêm học thêm, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém , có đủ bàn ghế, bảng, bàn ghế GV cho các phòng học.

Năm học này nhà trường đã xây dựng 01 sân khấu ngoài trời để phục vụ cho các hoạt động tập thể . Khuôn viên nhà trường thoáng mát, môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

     - Tổng số CBGV- NV : 31

                                         Trong đó :  + CBQL : 02; GV: 25 ;KT: 01

                                                            + GV hợp đồng 01; NVHĐ: 01.BV:01

                                                         + Đảng viên: 17

                                                         + Đại học:     28

                                                         + Cao đẳng:  01

  Có 100% đạt chuẩn, có 28 đ/c đạt trên chuẩn chiếm tỉ lệ 96,3%.

          -  N¨m häc 2019 – 2020  có 12  lớp giảm  so với năm học trước 1lớp.

   Số học sinh: 494; giảm  so với năm học trước : 28 HS

- Nhìn chung các em chăm ngoan chịu khó học tập và rèn luyện, hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học phường rất quan tâm, luôn tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ nhà trường và các em học sinh .

III) Kết quả đạt được năm học 2018-2019

           1) Quy mô phát triển giáo dục:  tiếp tục  giữ vững, việc duy trì sĩ số đạt 99,6%.  Tuyển sinh vào lớp 6 đầu cấp đạt 100%

            Công tác phổ cập THCS duy trì và đạt 94,5%.

           2) Chất lượng giáo dục toàn diện:

           

TT

Tổng số học sinh

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

K

T.bình

Giỏi

Khá

T.bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Toàn trường

519

433

83

86

17

0

0

57

11

198

38

242

47

22

4

         - Tốt nghiệp lớp 9:  144em   tỷ lệ đạt 100,0% .

         - Học sinh đỗ vào THPT với điểm bình quân 5,04. Về số lượng đỗ THPT là 96/126 em đạt tỷ lệ 76%  xếp thứ  9 khối THCS.

 - Học sinh giỏi cấp TP 6,7,8,9 : 37 giải ( Trong đó có 02 giải nhì, 03 giải ba, 32 giải KK)

           - Học sinh giỏi toàn diện : 57 em

Khảo sát chất lượng theo đề của phòng ở 3 khối nhà trường duy trì tốt thứ tự như năm học trước, riêng khối 8 trong 3 môn thi vào cấp 3 năm nay có môn Văn thứ 4, Toán thứ 7 và T.Anh thứ 7. Đặc biệt chất lượng học sinh giỏi được nâng lên rõ rệt

- Khối 9 đứng thứ 4/11 trường trong toàn thành phố riêng các môn Lịch sử xếp thứ 2/11, Hóa  xếp thứ 2/11, Địa xếp thứ 3/11, Sinh xếp thứ 3/11

- Khối 8 đứng thứ 7/11 toàn thành phố

- Khối 7 đứng thứ 6/11toàn thành phố  riêng môn Ngữ văn xếp thứ 3/11, Tiếng anh 4/11 toàn thành phố

- Khối 6 đứng thứ 6/11 toàn thành phố  riêng môn Toán đứng 4/11 toàn thành phố

        - Năm học 2018-2019 có 02 đ/c được chủ tịch UBND Thành phố tặng giấy khen, 01đ/c được Chiến sĩ Thi đua cơ sở , 02 đ/c có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

   Đánh giá chung năm học 2018 - 20189: là năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường THCS Quảng Vinh  đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, chất lượng giáo dục đạo đức, văn hóa được nâng lên, công tác chỉ đạo và thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao hơn.

      IV . Hạn chế:

1) Cơ sở vật chất còn chưa được đầu tư đúng mức, trang thiết bị, phương tiện dạy học còn thiếu thốn. chưa có các phòng học bộ môn, các phòng chức năng, chưa có khu sân chơi bãi tập…

     2) Vẫn chưa được bổ sung giáo viên môn Sinh, nên việc phân công giảng dạy ở bộ môn này còn gặp khó khăn

    3) Công tác hồ sơ, sổ sách ở một số GV còn chưa chu đáo, chậm và còn phải đôn đốc nhắc nhở nhiều.

    4) Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” chưa được quan tâm đúng mực.

    V.  Bài học kinh nghiệm:

1) Năm học 2018 - 2019 số học sinh đạt giải HS giỏi đảm bảo kế hoạch;. Chất lượng các môn thi đề của PGD cũng đạt được kết quả cao hơn. Điều này cho thấy nếu giáo viên  có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với học sinh, luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy, công tác quản lý quan tâm động viên thì sẽ đem lại kết quả cao qua các kì kiểm tra và đánh giá.

2) Công tác xây dựng kế hoạch và sự chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường phải thực sự khoa học, hợp lý và nghiêm túc.

3) Mỗi nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ

4)  Tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Đây là việc hết sức quan trọng có tính quyết định trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2019 - 2020

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) theo tinh thần Luật Giáo dục năm 2019; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông của Quốc hội; Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án  đổi mới CT, SGK GDPT; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới CT, SGK GDPT.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành phù hợp với điều kiện của nhà trường, gắn với việc tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác; đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  3. Nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.

4. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đổi mới cách đánh giá, giờ dạy của giáo viên theo hướng dẫn tại Công văn số 572/HD-SGDĐT ngày 29/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT.

5. Tiếp tục nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Căn cứ vào Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS để từng bước xây dưng trường trở thành trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

    1. Thực hiện kế hoạch giáo dục :

- Thực hiện quy mô trường lớp: Có 12 lớp với số học sinh là 494 học sinh

Trong đó

Khối 6 : 03lớp, 120 HS, bình quân HS/lớp: 40 HS/lớp

Khối 7 : 03 lớp, 136 HS, bình quân HS/lớp: 45 HS/lớp

Khối 8 : 03.lớp, 118HS, bình quân HS/lớp: 39HS/lớp

Khối 9 : 03 lớp, 120 HS, bình quân HS/lớp: 40 HS/lớp

          - Tuyển sinh đạt 100%

          - Phấn đấu duy trì sĩ số đạt 99,6% trở lên

      2. Nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục:

         a/ Về Hạnh kiểm.

Chỉ tiêu :  Tốt 75 % , Khá đạt 22%, TB 3%, Yếu 0%.

  Khối 9  có 95% học sinh trở lên được tham gia lớp đối tượng Đoàn và được kết nạp Đoàn 100%.

Biện pháp:

 - Xây dng môi trường giáo dc lành mnh, đảm bo v sinh môi trường; chú trng hoàn thin quy tc ng x văn hoá trong trường hc, tích cc xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc.

 - Nâng cao chất lượng hoạt động của đội cờ đỏ, làm tốt nền nếp của chi đội, liên đội

 - Duy trì tt v sinh môi trường, nâng cp khuôn viên đạt yêu cu Xanh, Sch, Đẹp.

 - Phân công GVCN và hc sinh tng lp đảm nhim vic chăm sóc tng khu vc trong khuôn viên nhà trường

- Thường xuyên t chc các hot động giáo dc ngoi khoá vi ch đề chăm sóc bo v cnh quan môi trường, công trình công cng. Ch đạo lng ghép vào trong các tiết giáo dc HĐNGLL, GDKNS. Tăng cường ch đạo công tác Đoàn Đội trong đánh giá phong trào thi đua v sinh lp hc, v sinh cá nhân.

 - Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh;

 - Tiếp tục sử dụng Bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 trong giảng dạy ở các nhà trường phổ thông theo Kế hoạch số 121/KH- SGDĐT ngày 17/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. Lồng ghép, tích hợp nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh, truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa vào môn Lịch sử, môn Giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Kế hoạch 87-KH/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 - Chú trng giáo dc, cung cp nhng kiến thc v tác hi ca ma tuý hc đường, phát động phong trào nói không vi ma tuý hc đường, nhà trường có nhng pano, áp phích bài tr t nn xâm nhp hc đường, to cho các em môi trường hc tp an toàn, hoà nhp, không phân bit đối x. 100% hc sinh kí cam kết không liên quan đến t nn ma tuý.

 - Nhà trường t chc các hot động phong trào văn ngh, hot động th thao chào mng các ngày l ln như ngày 20/11, 26/3….  bng các hot động thiết thc. Khuyến khích để các khi lp hc sinh tham gia tích cc, t giác, nhm cun hút hc sinh vào phong trào chung, to cho các em hng thú trong hot động tp th, cun hút các em đến trường, đưa các em hc sinh vào môi trường tp th thân thin.

- Hàng năm t chc các hot động chăm sóc tôn to các di tích lch s: Đền Hoàng Minh T, Nghè Du Vnh, tượng đài lit s; qua đó nâng cao ý thc phn đấu, giáo dc lòng t hào, truyn thng tt đẹp ca dân tc cho mi hc sinh.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.

         b/ Về học lực:

 Chỉ tiêu:Loại Giỏi 16%, Khá 39%, TB trên 42% , Yếu và Kém dưới 3%;

 Học lực Tiếng Anh: Loại Giỏi 15%, Khá 30%, TB 41% , Yếu 11%, Kém 3%;

 Trang bị kĩ năng sống: 100%

- Chỉ tiêu:  Xếp thứ 6/11

Điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT

Môn Văn 6,5 đ

Môn Toán 6.0đ

Môn Anh 5.0 đ.

Tỉ lệ  thi đỗ vào lớp 10 công lập là 75% trở lên phấn đấu xếp thứ 6/11 trường

    - Kết quả khảo sát theo đề của Sở: TB trở lên đạt 75% trở lên xếp thứ 5/11 trường

 

   - Kết quả khảo sát theo đề của phòng : TB đạt 65% trở lên xếp thứ 5/11 trường

 - Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: Đạt tỉ lệ TN là 98 % trở lên.

Giải pháp:  Gồm có những giải pháp sau:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp:

+ Lập kế hoạch cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của lớp,

+Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện để học sinh có ý thức học tập tốt, chủ động trong học tập.

+ Phối hợp với phụ huynh HS để trao đổi về tình hình học tập, đề nghị phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh về thời gian học tập, mua sắm  tài liệu, sách, vở, đồ dùng học tập đầy đủ để các em thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của mình.

- Đối với Đoàn - Đội

         + Tổ chức việc kiểm tra thực hiện nề nếp học tập, đồ dùng học tập trong suốt cả  năm học.

- Đối với quản lý nhà trường

+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học

+ Lập kế hoạch có chỉ tiêu và giải pháp cho từng nhiệm vụ

+ Tập trung đổi mới công tác quản lí , đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn với các nội dung thiết thực, tập trung đi sâu vào thảo luận biện pháp nhằm đổi mới thực sự cách dạy và cách học tránh hình thức.

- Đối với giáo viên bộ môn :

     + Thực hiện tốt các nhiệm vụ của giáo viên THCS, quy chế chuyên môn, điều lệ trường học

 + Tích cực đổi mới PP giảng dạy, nâng cao chất lượng trong mỗi giờ dạy.

     + Tăng cường ý thức trách nhiệm nghề nghiệp. Thực hiện tốt phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong CB- GV. Mỗi đ/c giáo viên phải tích cực tham gia dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm của nhau

     + Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy thêm học thêm, đảm bảo chất lượng, tăng cường kiểm tra việc học bài và làm bài tập ở nhà của học sinh.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

 Chỉ tiêu:

 Học sinh giỏi toàn diện : 79 em trở lên

 -  Học sinh giỏi  cấp TP  : 36 giải

 -  Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 1 giải

 Giải pháp

Giao cho giáo viên có năng lực, có trách nhiệm và  tâm huyết đảm nhiệm công tác bồi dưỡng HSG.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi từ những tuần đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn và các đồng chí giáo viên cốt cán bộ môn có trách nhiệm soạn thảo kế hoạch và  quyết định  chương trình giảng dạy của các khối để bồi dưỡng học sinh giỏi và đồng thời chuẩn bị được tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học cần thiết.

- Thường xuyên bám sát vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng HSG của nhà trường, của Phòng GD.

- Để việc bồi dưỡng học sinh đạt  hiệu quả phải có sự hỗ trợ đắc lực của nhà trường, của các tổ chuyên môn, sự đồng tình ủng hộ của ltập thể sư phạm và sự nhiệt tình, quyết liệt của người dạy.

- Ban giám hiệu nhà trường có sự bố trí thời gian hợp lý cho GV trực tiếp dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG, thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ giáo án, thời khóa biểu, nề nếp dạy và học....của các lớp bồi dưỡng.

- Ban giám hiệu tổ chức giao ban đánh giá sau mỗi kỳ thi học sinh giỏi.

- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém.

 Chỉ tiêu:

           -  Giảm dần số học sinh yếu kém qua các kì khảo sát để số học sinh yếu kém cuối năm xuống dưới 3 %.

Giải pháp                                                                                         

- BGH xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và chỉ đạo thực hiện cụ thể, giao cho hai tổ chuyên môn họp thống nhất chương trình phụ đạo, thời gian thực hiện, công tác kiểm tra đánh giá.

- Nhà  trường tổ chức rà soát số học sinh yếu kém (đúng đối tượng) có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Xác định được nguyên nhân sự yếu kém của học sinh.

          - Phân công cụ thể cho CBGV tham gia công tác phụ đạo, cần đưa ra những giải pháp cụ thể, đổi mới  linh hoạt trong công tác phụ đạo.

- Thống kê những nội dung mà học sinh còn yếu kém để từ đó điều chỉnh nội dung cần phụ đạo, nội dung dạy học linh hoạt theo nhu cầu của học sinh.

- Việc phụ đạo học sinh yếu kém không dừng ở những buổi phụ đạo riêng biệt mà giáo viên trong từng tiết dạy phải quan tâm đến đối tượng học sinh này.

  3/ Chất lượng của giáo viên:

    Chỉ tiêu:

         - 100% GV tham gia thi GV giỏi cấp trường, phấn đấu đạt kết quả 75% GV giỏi trên tổng số dự thi.

- 100% gv tham gia đăng kí dạy học theo chủ đề

        - Có đủ SKKN có chất lượng theo đăng ký.

        - Không có hồ sơ, giờ dạy bị xếp loại yếu khi được thanh kiểm tra.

Biện pháp:

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

 Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

          - GV soạn bài, tổ chức giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

- Các tổ CM thực hiện thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các tổ viên, đặc biệt là các GV tham gia dự thi.

          - Khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

   4. Nâng cao chất lượng công tác Đội, Hội và HĐNGLL, giáo dục KNS

Chỉ tiêu:

          - 100% học sinh có ý thực thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, của đội không có học sinh bỏ tiết, nghỉ học vô lí do.

          - 100% HS bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn- đội. Phấn đấu 95% thanh niên được học lớp đối tượng đoàn. Kết nạp 100% vào Đoàn.

          - 100% các lớp, các chi đội tham gia đủ số lượng, đủ nội dung các HĐNGLL giáo dục KNS của nhà trường. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành đầy đủ quy định đề ra. Phấn đấu lớp xuất sắc 5 lớp, lớp tiên tiến 3 lớp

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp phát động.

          - Đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định, có chất lượng và được Phòng giáo dục xếp loại tốt.

Biên pháp:

          - Đội cờ đỏ đi vào hoạt động có nề nếp, làm tốt công tác đánh giá xếp loại hàng tuần, làm căn cứ để xem xét thi đua cuối năm.

          - Tổ chức sinh hoạt 15’đầu giờ có chất lượng.

          - Thực hiện giảng dạy nghiêm túc các tiết theo chủ đề hàng tháng, hình thành hồ sơ, sinh hoạt và đánh giá theo kỳ.

 4.1. Đối với GDKNS:

+ Tiếp thục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 709/ KH – PGD&ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2018 của PGD&ĐT về việc Triển khai công tác Giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho trẻ em, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2018 -2019 và những năm tiếp theo. Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm thực hiện giờ dạy KNS theo chủ đề từng tháng theo kế hoạch 709/KH – PGD&ĐT ngày 9/9/2018 của PGD&ĐT. Nhà trường sắp xếp bố trí giờ dạy cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện 1 tiết/tháng vào tuần thứ 2 của tháng. giáo viên chủ nhiệm có bài soạn GDKNS

4.2. Đối với HĐNGLL: Thời lượng tổ chức HĐGDNGLL là 4 tiết/tháng (hoặc 01 buổi/tháng). Cụ thể như sau:

          - Tổng phụ trách đội phối hợp với đội ngũ GVCN tổ chức sinh hoạt dưới cờ 1 buổi/tháng( 4 tiết) theo chủ đề của tháng.

- Nhà trường bố trí sắp xếp thời khóa biểu cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện lên lớp 1 tiết/tháng ( 1 tiết GDATGT) dạy ngoài giờ chính khóa.

          - Giáo viên chủ nhiệm soạn bài giảng GDATGT và GDKNS lên lớp theo thời khóa biểu của nhà trường đã sắp xếp.

5. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Chỉ tiêu:   

 Phấn đấu xếp loại: Tốt

Biện pháp:

- Xây dựng quy tắc, ứng xử trong nội bộ cơ quan.

- Nâng cấp khuôn viên  đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

- Trang trí lớp học theo quy định

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, giao tiếp ứng xử cho hoc sinh để các em có thêm kiến thức trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.

- Đảm bảo an toàn giao thông nơi cổng trường và trên đường về nhà.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ

6. Việc xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ:

a/ Xây dựng cơ sở vật chất.

Chỉ tiêu:

- Đóng mới 22 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi bằng gỗ,  6 bộ bàn ghế GV cho 6 phòng học, Xây sân khấu phục vụ cho học sinh sinh hoạt tập thể bằng nguồn tài trợ của phụ huynh.

Biện pháp:

- Tham mưu cho UBND phường để thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Tiết kiệm chi tiêu bằng nguồn vốn của trường để mua sắm bổ sung.

- Vận động cha mẹ học sinh các lớp tham gia tài trợ

b/  Xây dựng đội ngũ

 Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên tham gia tự học tự bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức lối sống, đăng ký một nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Dự đủ số giờ quy định trong mỗi học kỳ (giáo viên dự 1 tiết/1tuần?)

Biện pháp:     

Nhà trường hướng dẫn và tạo điều kiện cho hai  tổ chuyên môn, các  giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn , đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống  thực tiễn.

- Chủ động để thực hiện công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho bản thân, đáp ứng với sự đổi mới của sự nghiệp giáo dục.  

- Học tập nghiên cứu văn bản hướng dẫn cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh theo TT 58 của Bộ GD-ĐT.

          - Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ GDĐT.

          - Triển khai đánh giá, xếp loại giờ dạy theo 12 tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn số 572/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Sở GDĐT; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn của tổ, dạy và dự các giờ thực nghiệm, tham gia sinh hoạt tổ nhóm theo định kỳ mỗi tháng 2 lần, đảm bảo nghiêm túc chất lượng.

          - Chủ động dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp để bổ sung kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân.

 7. Duy trì nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS

Duy trì tỉ lệ phổ cập đến tháng 10/2019 đạt 94,5%

 Biện pháp:      

          -  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

          -  Tham mưu cho UBND xã, phường củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục- xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

          -  Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS cấp độ 3.

 - Thực hiện tốt công tác phối hợp để thực hiện tuyển sinh.

          - Chỉ đạo thực hiện công tác điều tra P/C để bổ sung hồ sơ  kịp thời, chính xác ngay từ đầu tháng 10 và kết thúc vào tháng 11.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

8.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; từ năm học 2019-2020 sử dụng sổ điểm điện tử.

8.2. Sử dụng có hiệu quả phần mềm CSDL: Nhập điểm vào sổ điểm (sổ điểm điện tử) theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên, CSVC

III  CHỈ TIÊU LỚN TRONG NĂM

- Tuyển sinh đạt 100%

.- Duy trì sĩ số đạt 99,9% trở lên.

- Tỉ lệ phổ cập đạt 94,5%.

- Học sinh giỏi cấp thành phố  đạt 36 giải trở lên.

- Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 01.

- GV giỏi cấp trường 75% trở lên.

- Lao động tiên tiến : 90%

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 04 đ/c

- Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen: 3 đ/c

- Trường học thân thiện học sinh tích cực xếp loại tốt.

- Công tác Đoàn Đội - Hoạt động NGLL xếp loại tốt.

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98% trở lên

- Điểm bình quân thi vào THPT đạt TB 5,5 trở lên không có điểm liệt.

- Hai tổ chuyên môn: Tổ KHXH và tổ KHTN đạt tiên tiến xuất sắc

- Liên đội được Thành đoàn tặng giấy khen

- Công đoàn được Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen.

- Đoàn thanh niên: Giấy khen của Thành đoàn

- Nhà trường đạt trường tiên tiến cấp TP                                                                                                   Quảng Vinh ngày 22 tháng 9 năm 2019

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

NHỮ QUỐC TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

 

Cả năm có ít nhất 37 tuần thực học (HKI ít nhất 19 tuần, HKII 18 tuần)

 

Tháng

 

Công việc trọng tâm trong tháng

Điều chỉnh    bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/

2019

Chủ đề : Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8

- Hoàn thành tuyển sinh. Tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh chưa lên lớp thẳng, xét lên lớp trước ngày 26/8.

- Tựu trường ngày 19 /8 và bắt đầu học kỳ I ngày 26/8

- Hoàn thành tu bổ CSVC phục vụ năm học mới.

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do Sở giáo dục , phòng giáo dục tổ chức.

- Tổ chức cho GVCN triển khai học tập, quán triệt tới HS Điều lệ trường PT; Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT Quy chế đánh giá, XL HS; TT 08 BGD ngày 21/3/2988 HD v/v Khen thưởng & thi hành kỷ luật HS

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục tháng cao điểm về ATGT.

- Bổ nhiệm các chức danh nhà trường theo Điều lệ. Thành lập các tổ chuyên môn, các ban, hội đồng trong nhà trường.

- Phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho GV, xếp thời khóa biểu.

- Biên chế lớp 6, điều chỉnh biên chế một số lớp trong toàn trường.

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Cung ứng văn phòng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ.

- Chỉ đạo các tổ nhóm CM xây dựng bộ đề kiểm tra định kỳ tất cả các môn văn hóa trong năm học.

- Báo cáo PGD ĐT tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới trước 30/8.

- Triển khai, thực hiện bồi dưỡng chính trị cho cán bộ giáo viên, nhân viên  

-Hướng dẫn một số nội dung tổ chức ‘‘Tuần sinh hoạt công dân - học sinh’’ năm học 2019-2020.

-  Phát động Cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh Tiểu học và THCS  cho học sinh toàn trường

 

- Chuẩn bị nội dung cho HN CB VC năm học mới. Các tổ chức đoàn thanh niên, Đội TN chuẩn bị nội dung cho đại hội nhiệm kỳ mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/

2019

Chủ đề : Toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020;

- Thành lập các đội tuyển HSG văn hóa, xếp TKB ôn thi HSG cả 4 khối lớp ở tất cả các môn học PGD sẽ tổ chức thi chọn HSG.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và GV.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9.

- Tổ chức đại hội kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Xây dựng chỉ tiêu thi đua của tổ, cá nhân, nhà trường.

- Tổ chức cho CBGV đăng kí thi đua năm học mới.

- Thực hiện điều tra, thống kê phổ cập theo kế hoạch.

- Tổ chức hội nghị CBVC.

- Tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới.

- Báo cáo tình hình đầu năm học trước 15 tháng 9.

- Tổ chức hội nghị CMHS toàn trường.

- Triển khai tháng cao điểm phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hoạt động tập thể, ngoại khóa, sinh hoạt chủ đề, chủ điểm...

- Hoàn thành hồ sơ xin cấp phép, dạy thêm, học thêm.

+ Thẩm định dự toán thu chi ngoài ngân sách, kế hoạch vận động tài trợ.

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề ( nếu có)

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi „Vận dụng KTLM giải quyết các tình huống thực tiễn & Dạy học theo chủ đề tích hợp” trong GV - HS. ( nếu có)

- Ban chỉ đạo phổ cập tự kiểm tra kết quả PCGD THCS; lập tờ trình đề nghị tp công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS.

+ Triển khai kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021

+ Triển khai công tác Bảo hiểm y tế trường học( thực hiện theo công văn số 3518/ UBND – PGD&ĐT ngày 5/9/2019 của UBND thành phố).

+ Tiếp tục phát động Cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh cấp trường. Nộp bài dự thi vào 1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/

2019

 

Chủ đề: Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục (15/10), chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10).

- Tổ chức  các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

- Phối hợp với phường tổ chức khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố: Buổi sáng thi 5 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý; Buổi chiều thi 4 môn: Vật lý, Hóa học, Lịch sử, GDCD.

- Xét tăng lương cuối năm.

- Tiếp tục bồi dưỡng, luyện tập cho HSG văn hoá, TDTT chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng các cấp TP, phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch BDTX GV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/

2019

Chủ đề : Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa; Qua các phong trào thi đua và lễ kỷ niệm, giáo dục cho học sinh truyền thống “Tôn sư - trọng đạo”, "Uống nước nhớ nguồn"; tình yêu mái trường, thương yêu bè bạn, thi đua học tập và rèn luyện tốt.  

- Khảo sát chất lượng công tác phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm học thêm.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- PGD Kiểm tra công nhận phổ cập GD tại các trường

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Khảo sát chất lượng bồi dưỡng HSG văn, toán K6,7 và 5 môn toán, lý, hóa, văn, tiếng anh K8 lần 1.

- Tham gia hoạt động trải nghiệm (dự kiến THCS Quảng Hùng);.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/

2019

Chủ đề : Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nề nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐND và ngày Quốc phòng toàn dân với hình thức nói chuyện chuyên đề, văn nghệ - thể thao.

- Chuẩn bị tổ chức thi Học kỳ I nghiêm túc theo tinh thần đổi mới công tác kiểm tra đánh giá

- PGD khảo sát chất lượng đại trà 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

- Báo cáo công tác phổ cập THCS theo định kỳ. Giao ban Phổ cập.

- PGD kiểm tra CM các nhà trường đợt 1.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Tổ chức phát động, triển khai đợt 2, tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

2020

Chủ đề: Chào mừng ngày học sinh sinh viên toàn quốc - Ngày kết thúc HKI: 4/01/2020, ngày bắt đầu HKII 6/01/2020

- Tổ chức Sơ kết học kỳ I, đánh giá thi đua khen thưởng GVNV, HS HKI. Triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Nộp các báo cáo sơ kết HKI trước 15/1/2020.

- Tổ chức Hội nghị CMHS cuối học kỳ I.

- Điều chỉnh việc PCCM, xếp lại TKB HKII.

- Tuyên truyền nhân ngày HSSV 9/1. Phát động phong trào thi đua Mừng Đảng – Mừng Xuân,

- Kiểm tra chuyên môn đột xuất các nhà trường của PGD.

- Thi giáo viên giỏi cấp Thành phố.

- Giao ban Phổ cập THCS.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch nghỉ tết Nguyên Đán.

 

 

 

 

 

2/

2020

Chủ đề: Toàn ngành phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm lần thứ 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); giáo dục cho các thế hệ trẻ Việt Nam lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

- PGD kiểm tra thực hiện dạy học và các hoạt động sau tết Nguyên đán.

- Kiểm tra đề cương SKKN của 2 TCM.

- Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2020)

- Thi giáo viên giỏi cấp thành phố

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/

2020

Chủ đề: Phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3;

- Khảo sát chất lượng công tác BD HSG cấp trường.

- Tham thi GVG các môn văn hóa cấp thành phố.

- Nghiệm thu SKKN cấp trường & nộp PGD.

-Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Tỉnh

- Thi học sinh giỏi 3 môn Văn- Toán – Tiếng anh  khối 6,7. (Buổi sáng thi Toán, Văn; buổi chiều thi môn Tiếng Anh)

- PGD kiểm tra chuyên môn các nhà trường đợt 2.

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh, phân luồng HS lớp 9 sau THCS.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

4/

2020

Chủ đề: Tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5; duy trì nề nếp dạy học và quy chế chuyên môn;

- Báo cáo PCGD THCS theo định kỳ.

- Thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa lớp 8 cấp thành phố: Buổi sáng thi 5 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý; Buổi chiều thi 4 môn: Vật lý, Hóa học, Lịch sử, GDCD.

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 chuẩn bị cho xét tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức ôn thi và thi học kỳ II

- Tham dự kỳ khảo sát do SGD & PGD tổ chức.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/

2020

Chủ đề:  Toàn ngành tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954; Ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5; hưởng ứng tháng công nhân; tổ chức Tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp cuối cấp ra trường.

- Hoàn thành thi học kỳ II và xếp loại 2 mặt HS cả năm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT.

- Chuẩn bị công tác kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp THCS.

- Đánh giá, xếp loại công tác BDTX.

- Sơ kết các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động.

- Báo cáo tổng kết chuyên môn, tổng kết năm học.

- Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua – khen thưởng GV, HS HKII và cả năm học. Làm hồ sơ thi đua cuối năm.

- Hội nghị CMHS cuối năm học.

- ChuÈn bÞ hå s¬ bµn giao häc sinh vÒ sinh ho¹t hÌ t¹i ®Þa phương.

- Lµm đề cương «n tËp cho häc sinh thi l¹i.

- Ph©n c«ng trùc hÌ.

- KiÓm kª c¬ së vËt chÊt, lªn kÕ ho¹ch söa ch÷a, mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô n¨m häc míi.

- KiÓm tra hå s¬ lªn líp, ë l¹i, thi l¹i.

- Nộp Báo cáo tổng kết năm học

- Tổ chức đánh giá Chuẩn HT theo TT 14/2018, Chuẩn Nghề nghiệp GV theo TT 30/2009 của BGD; đánh giá xếp loại CB - CC theo QĐ 06 của BNV; đánh giá xếp loại CBGV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo c/v 340 của SGD ĐT Thanh Hoá ngày 23/3/2009. NĐ 56/2015 của Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

6/

2020

Chủ đề:  Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam;

 - Hoàn thành xét và công nhận tốt nghiệp THCS.

- Hoàn thành hồ sơ cho HS lớp 9 thi vào lớp 10. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS tốt nghiệp THCS.

- Kiểm tra, duyệt HS lên lớp, ở lại lớp, thi lại, rèn luyện trong hè, ký duyệt học bạ.

- Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn hè.

- Tổ chức cho HS ôn tập & thi vào lớp 10.

 

 

 

 

7/

2020

Chủ đề : Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Th­ương binh, Liệt sỹ (27/7): “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng.

- Chọn cử GV tham gia tập huấn chuyên đề các bộ môn.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 27/7 thăm hỏi, tặng quà cho gia đình CBGV là con liệt sỹ trong nhà trường.

- Sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ năm học mới.

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học mới từ  01/7 đến 17/7.

 

 

PHẦN V:  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I. CBQL nhà trường:

1.: Hiệu trưởng.

- Điều hành chung các hoạt động nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các công tác tài chính kế toán, công tác tổ chức, kiểm tra nội bộ trường học, giáo dục đạo đức học sinh.

- Chủ tich hội đồng trường, HĐ TDDKT, Nâng lương.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường CQG.

2.– PHT

- Phụ trách hoạt động chuyên môn

- Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Phụ trách công tác thiết bị - ĐDDH và hoạt động của phòng bộ môn.

- Phụ trách cơ sở vật chất, lao động vệ sinh.

- Chỉ đạo các hoạt động văn nghệ, TDTT, hoạt động GD NGLL.

- Phụ trách công tác thư viện, PCGD.

II. Phụ trách đoàn thể:

1. Bí thư chi bộ:  .

2. Chủ tịch công đoàn: Hoàng Khắc Cường

3.     Bí thư chi đoàn: Lương Thị Ngọc Lan

4.     Tổng phụ trách Đội: Vũ Tiến Oanh

III. Phụ trách tổ chuyên môn:

1. Tổ Khoa học Tự nhiên:

- Tổ trưởng: Lê Trọng Hà

- Tổ phó: Vũ Anh Tuấn

2. Tổ Khoa học xã hội:

- Tổ trưởng: Lưu Thị Thu Hương

- Tổ phó: Vũ Văn Sương

VI. Phụ trách các hoạt động khác:

1. Phụ trách phong trào văn nghệ -TDTT: Vũ Tiến Oanh.

2.Phụ trách Lao động – Vệ sinh môi trường: C.Cường

3.Phụ trách công tác giáo dục pháp luật: Nguyễn Thị Yến

4.Phụ trách công tác Y tế trường học: Lê Thị Khánh

 

VI. DANH MỤC SỔ SÁCH HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG

& PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2019 - 2020

A.   Hồ sơ quản lý nhà nước

 

STT

TÊN HỒ SƠ

TRÁCH NHIỆM MỞ HỒ SƠ/ QUẢN LÍ

Bổ sung

1.      

Kế hoạch năm học

BGH

 

2.      

Kế hoạch dạy học chính khoá

BGH

 

3.      

Kế hoạch tổ chức các HĐNGLL

Kế hoạch GDPL

Kế hoạch ATGT

Oanh + GVCN

Yến

Thủy

 

4.      

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện – HS tích cực

Sương

 

 

5.      

Kế hoạch phòng chống Ma tuý – HIV/AIDS

Oanh

 

6.      

Kế hoạch dạy học theo chủ đề

BGH

 

7.      

Kế hoạch dạy học tự chọn

BGH

 

8.      

Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp

Dạy nghề

Tuyến

 

 

9.      

Kế hoạch và các loại hồ sơ phổ cập giáo dục

Sương

 

10.                         

Kế hoạch xây dựng Trường Chuẩn Quốc gia

BGH

 

11.                         

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

BGH

 

12.                         

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên - BDTX

 

13.                         

Các loại kế hoạch cụ thể của các hoạt động toàn trường kèm báo cáo tổng kết hoạt động

các cá nhân phụ trách các hoạt động

 

14.                         

Sổ theo dõi thi đua khen thưởng, kỉ luật (tách riêng 4 sổ: khen thưởng và kỉ luạt; CBGV và HS)

Sương

 

15.                         

Sổ gọi tên ghi điểm

Hoàn

 

16.                         

Sổ đầu bài

Hoàn

 

17.                         

Sổ nghị quyết (sổ biên bản họp hội đồng giáo dục)

Sương

 

18.                         

Sổ theo dõi công văn đến, công văn đi

Hoàn

 

19.                         

Sổ công tác của các chức danh (mỗi chức danh ghi theo các nội dung được phân công)

BGH, TCM, Bí thư CĐ, TPT đội

 

20.                         

Sổ theo dõi HS chuyển đi chuyển đến

Hoàn

 

21.                         

Sổ đăng bộ GV

Sổ đăng bộ HS (2sổ)

HT

Sương

 

22.                         

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp

Hoàn

 

23.                         

Hồ sơ thi lại, các mặt giáo dục rèn luyện trong hè của HS

Hương

 

24.                         

Hồ sơ kiểm tra công tác cán bộ, giáo viên (theo hồ sơ kiểm tra)

BGH, TCM

 

25.                         

Sổ quản lí tài chính

Khánh

 

26.                         

Sổ quản lí tài sản

Khánh

 

27.                         

Sổ liên lạc điện tử

GVCN

 

28.                         

Quyết định khen thưởng của các cấp quản lí

HT

 

29.                         

Quyết định của nhà trường (PCCM và các công tác khác, các bộ phận, tổ công tác khen thưởng kỉ luật)

HT

 

30.                         

Thời khoá biểu

PHT

 

31.                         

Biên bản hội nghị công chức

Sương

 

32.                         

Quy chế thực hiện dân chủ

Khánh

 

33.                         

Biên bản họp giao ban giữa BGH  và Ban đại diện học sinh

Sương

 

34.                         

Học bạ học sinh

Hoàn

 

35.                         

Hồ sơ cán bộ công chức, nhân viên nhà trường (văn bằng, chứng nhận bồi dưỡng  lí luận chính trị, quản lí nhà nước hoặc quản lí giáo dục, lí lịch cán bộ nhân viên, văn bằng chứng chỉ đào tạo)

 

 

Sương

 

36.                         

Hồ sơ theo dõi sức khoẻ

Thủy

 

37.                         

Hồ sơ rèn luyện thân thể

Thủy

 

38.                         

Kế hoạch tổ, khối, bộ phận công tác

Tổ trưởng TCM

 

39.                         

Sổ biên bản tổ, khối, bộ phận công tác

Tổ trưởng TCM

 

40.                         

Báo cáo sơ kết tổng kết của trường và các tổ chức, đơn vị khác.

HT

 

 

41.                         

SỔ ĐKKH GD( Báo giảng)

GVBM

 

42.                         

Kế hoạch bài dạy (giáo án)

GVBM

 

43.                         

Sổ chủ nhiệm + giáo án GDKNS (1tiết/tháng)

GVCN

 

44.                         

Sổ điểm bộ môn

GVBM

 

45.                         

Sổ dự giờ

GVBM

 

46.                         

Sổ ghi chép hội họp

GVBM

 

47.                         

Lưu các bài KT của học sinh

Hoàn

GVBM nộp về

48.                         

Hồ sơ tự đánh giá

Sương

 

49.                         

Giáo án GDATG  (1 tiết tháng)

GVCN

 

50.                         

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh

Oanh

 

51.                         

 

 

 

52.                         

 

 

 

B. Hồ sơ của các tổ chức, đoàn thể:

I. Chi bộ:

1. Phương hướng nhiệm kỳ: đ/c Bí thư CB

2. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ: Bí thư CB

3. Biên bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng: đ/c Lưu Thị Thu Hương

4. Sổ theo dõi Đảng viên: đ/c Hoàng Khắc Cường

5. Quyết định công nhận danh hiệu chi bộ: Bí thư CB

II. Công đoàn: ( BCH CĐ)

1.Kế hoach hoạt động

2. Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn

3. Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn

4. Quy chế hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn

5. Quy chế hoạt động Ban nữ công

6.Quy định thu chi của công đoàn

7. Biên bản sinh hoạt của ban chấp hành công đoàn

8. Biên bản sinh hoạt của các tổ công đoàn

9. Biên bản sinh hoạt nữ công

10. Kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân

11. Biên bản sinh hoạt của ban thanh tra nhân dân

12. Biên bản sinh hoạt của Uỷ ban kiểm tra công đoàn

13. Biên bản sinh hoạt của Uỷ ban kiểm tra công đoàn

14. Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn

15. Biên bản sinh hoạt  công đoàn trường

16. Sổ thu chi tài chính công đoàn

17. Sổ theo dõi thi dua khen thưởng

III. Đoàn đội: đ/c Oanh

1. Sổ liên đội

2. Sổ tổng phụ trách

3. Sổ theo dõi hoạt động công trình măng non. Kế hoạch nhỏ.

4. Sổ chi đội

5. Kế hoạch công tác

6. Hồ sơ thi đua khen thưởng

7. Báo cáo tổng kết các hoạt động đã thực hiện

IV. Hồ sơ tổ CM (Hà, Hương)

1.Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn (KH tháng, HK, năm)

2.Lưu đề kiểm tra

3.Sổ sinh hoạt chuyên môn

4.Hồ sơ BD HSG, nâng bậc HSYK

5.Hồ sơ kiểm tra toàn diện GV (ít nhất 30% tổng số GV của tổ)

6.Sổ kiểm tra GV của tổ trưởng

7.Sổ theo dõi hoạt động của GV (GV nghỉ, dạy thay, dạy bù...)

IV. Chi hội Chữ Thập Đỏ ( Khánh)

1. Kế hoạch hoạt động của chi hội:

2. Biên bản họp ban chấp hành chi hội:

3. Sổ thu chi quỹ chi hội:

4. Sổ theo dõi cấp thuốc hàng ngày:

5. Sổ theo dõi các loại thuốc:

6. Sổ y bạ, bảo hiểm ytế của CBGV, học sinh: GV, HS

V. Ban đại diện cha mẹ học sinh: đ/c PLan thu thập hồ sơ, minh chứng, gồm:

1. Kế hoạch công tác

2. Sổ biên bản

3. Hồ sơ quản lý tài chính: Hội CMHS

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- PGD ĐT để báo cáo

- PHT, Tổ trưởng TCM để thực hiện.

- CBGV: Lập KH cá nhân

- Lưu VT.                                                                                 

   

 

                Nhữ Quôc Trị

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375