HỘI NGHI CHI BÔ THƯỜNG KỲ THÁNG 5

Đăng lúc: 22:34:58 20/05/2020 (GMT+7)

Chiều ngày 07/5/2020 Chi bộ tổ chức hội nghi thường kỳ tháng 5. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Long - đảng ủy viên - Bí thư Đoàn phường

 Chiều ngày 07/5/2020 Chi bộ tổ chức hội nghi thường kỳ tháng 4. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Long - đảng ủy viên - Bí thư Đoàn phường
IMG_20200518_220545.jpg
Hội nghị nghe đ/c Nhữ Quốc Trị - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá hoạt động của chi bộ trong thời gian nghỉ phòng chống dịch và triển khai công việc trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị này, thay mặt đảng ủy cấp trên, Đ/C Nhữ Quốc Trị đã tổ chức trao thẻ Đảng cho đảng viên Lương Thị Ngọc Lan
Hội nghị cũng thống nhất các nội dung phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ
IMG_20200518_220540.jpg
                        Đ/C Nguyễn Chí Cường - ĐV trong chi bộ phát biểu ý kiến 
IMG_20200518_220525.jpg
                               Thảo luận về dự thảo phân công nhiệm vụ từng Đảng viên
IMG_20200508_112902.jpg
                     Đ/C Nhữ Quốc Trị trao thẻ Đảng cho đảng viên Lương Thị Ngọc Lan

                             PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH

(Ban hành kèm theo qui chế  số 01-QC/CB  ngày 05/03/2020của chi bộ  trường THCS Quảng Vinh )

1.     Nhiệm vụ của Đảng viên:

Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống của Đảng viên ở mọi nơi mọi lúc, ngăn ngừa đề phòng những tác động tiêu cực từ bên ngoài xã hội và âm mưu thủ đoạn của kẻ địch làm thoái hoá biến chất người Đảng viên. Không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng của mình.

Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng của quần chúng ở nơi công tác, giải thích hoặc phản ánh kịp thời với tổ chức có trách nhiệm để giải quyết, giúp đỡ quần chúng vào Đảng khi được phân công.

Bản thân gia đình Đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Nói và làm theo nghị quyết, luôn nêu cao tinh thần góp ý kiến phê và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt Đảng theo quy định.

Phục tùng sự phân công của chi bộ, tự giác báo cáo kết quả của công việc của mình được phân công với đồng chí bí thư và trước tập thể chi bộ, đề xuất chủ trương cụ thể trong lĩnh vực công tác được phân công.

Đảng viên được phân công phụ trách công tác chính quyền, các đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, cụ thể hoá nghị quyết của chi bộ và tổ chức thực hiện đúng chủ trương nghị quyết đó. Phối hợp với UBKT cấp trên kiểm tra việc thi hành nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực được phân công.

Đóng Đảng phí đầy đủ và thường xuyên theo điều lệ qui định.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên

2.1. Đồng chí Nhữ Quốc Trị - Bí thư chi bộ.

Là ngư­ời chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ, cùng chi uỷ chịu trách nhiệmtr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường.

Bí thư­ chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:  

- Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ.

- Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trường­; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ.

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

- Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ. 

- Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm.

- Phân công phụ trách: Phụ trách chung mọi mặt hoạt động trong nhà trường; chỉ đạo trực tiếp công tác chính quyền; công tác phát triển đảng; công tác tổ chức các đoàn thể trong nhà trường; công tác báo cáo viên.

2.2 Nhiệm vụ của Đ/C Hoàng Khắc Cường- P. bí thư chi bộ .

- Thực hiện đúng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022

- Giúp đ/c bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên trong chi bộ.

- Chịu trách nhiệm tr­ước chi uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. 

-Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư­ đi vắng hoặc được uỷ quyền.     

Phân công phụ trách: Quản lý đảng viên chấp hành điều lệ đảng; thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; theo dõi  lãnh chỉ đạo hoạt động của Công đoàn trường, công tác hội chữ thập đỏ. Phụ trách các cuộc thi do Đảng, Công đoàn  phát động,Công tác dân vận thăm hỏi đảng viên khi đau ốm, công tác theo dõi quần chúng và đảng viên dự bị. Công tác phát triển đảng viên mới.

Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ, chi bộ về thu, nộp, quản  lý và sử dụng đảng phí của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ

    2.3 Đồng chí Lê Trọng Hà - Chi uỷ viên.

- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ chi bộ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.     

          - Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ.

- Phân công phụ trách:, thư ký cho chi ủy;Ghi biên bản các cuộc họp chi ủy,, Chỉ đạo trực tiếp hoạt động chuyên môn của tổ KHTN , công tác Đoàn, Đội

+ Phụ trách công tác vận động tài trợ

+ Phụ trách cổng TTĐT nhà trường, Chỉ đạo các tổ chức hàng tháng đăng tải lên trang web của nhà trường ít  nhất 1 tin bài. Chịu trách nhiệm duyệt tin bài trước khi đăng 

+ Phụ trách công tác nâng cao chất lượng thi vào 10

2.4. Nhiệm vụ của Đảng viên Lưu Thị Thu Hương

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+Chỉ đạo trực tiếp hoạt động chuyên môn của tổ KHXH. Thường xuyên đề xuất tham mưu với chi bộ về cải tiến lề lối làm việc, cải tiến trong công tác quản lý để nhằm nâng cao hiệu quả năng lực vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với công tác chuyên môn; Phụ trách công tác nâng cao chất lượng khảo sát

+ Ghi biên bản các cuộc họp chi bộ.

+ Lưu trữ hồ sơ chi bộ

+ Xây dựng các HĐ ngoại khóa cho tổ KHXH; phụ trách các cuộc thi do ngành phát động

+ Chăm lo động viên cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nữ thực hiện vai trò của người phụ nữ; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tham mưu đề xuất với chi bộ xây dựng kế hoạch chỉ đạo nội dung hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phối hợp duyệt tin bài trước khi đăng lên cổng TTĐT nhà trường 

2.5. Nhiệm vụ của Đảng Viên Vũ Văn Sương

Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC

+ Phụ trách công tác tổng hợp và soạn thảo báo cáo hàng tháng, quý, năm; chịu trách nhiệm trước tập thể chi bộ và Đảng ủy cấp trên về nội dung báo cáo.

 + Phụ trách công tác TKHĐ, PCGD

+ Phụ trách công tác KĐCL của nhà trường;

 + Phụ trách công tác nâng cao chất lượng HSG

+ Hỗ trợ phụ trách CSVC, LĐVS

  2.6: Nhiệm vụ của Đảng viên Vũ Anh Tuấn

Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Trực tiếp BDHSG Toán và chịu trách nhiệm nâng cao chất lượng các môn thuộc tổ KHTN

2.7: Nhiệm vụ của Đảng viên Lương Thị Ngọc Lan

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Phụ trách công tác đội TNTP Hồ Chí Minh;

+ Phụ trách các phong trào văn hoá văn nghệ, các cuộc thi thuộc phạm vi Đoàn , Đội trong và ngoài nhà trường; 

2.8: Nhiệm vụ của Đảng viên Nguyễn Chí Cường.

 Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC, 

 + Phụ trách công tác kiểm tra  giám sát của chi bộ

+ Phụ trách công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hội trường cho các cuộc họp, sinh hoạt và tổ chức hội nghị của chi bộ.

+ Phụ trách công tác CSVC, LĐVS của đơn vị.

+ Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch TDTT trong nhà trường; Kế hoạch tham dự các hoạt động thể thao (nếu có).

+ Bồi dưỡng những HS có năng khiếu về TDTT để thi đấu cấp TP. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục thể chất toàn trường.

2.9 Nhiệm vụ của Đảng viên Lê Nguyên Tuyến

Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Phụ trách thiết bị thí nghiệm, ứng dụng CNTT vào trường học

+ Tham mưu cho BGH về việc sử dụng các phần mềm

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng môn Vật lý.  

2.10: Nhiệm vụ của Đảng viên Hoàng Quốc Phương.

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC. 

+ Trực tiếp BDHSG và chịu trách nhiệm chất lượng môn Lịch Sử

2.11:Nhiệm vụ của Đảng viên Phạm Thị Lan

Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Phụ trách công tác thủ quỹ nhà trường

+ Theo dõi chỉ đạo công tác y tế của đơn vị

2.12, Nhiệm vụ của Đảng viên Hoàng Thúy Ngà

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Phụ trách công tác thể dục thể thao trong CBVC nữ.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng môn Văn toàn trường.

2.13, Nhiệm vụ của Đảng viên Trần Thị Lan B

 + Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Tham mưu cho tổ chuyên môn về hoạt động của nhóm ngoại ngữ.

+ Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của  nhóm T. Anh. Tham gia BDHSG và chịu trách nhiệm về Môn T. Anh

2.14. Nhiệm vụ của Đảng viên Trần Thị Lan A

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng HSG môn Địa toàn trường

2.14.  Nhiệm vụ của Đảng viên Nguyễn Thị Yến

+ Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp thu các quan điểm đường lối của Đảng để giúp đỡ và lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, rèn luyện tư cách, đạo đức cho CBVC

+ Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

+ Trực tiếp BDHSG môn GDCD; Chịu trách nhiệm về bộ môn GDCD

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; bảng phân công này có thểđiều chỉnh, bổ sung khi có thay đổi vềđảng viên. Đề nghị các đảng viên chấp hành nghiêm túc.

                                                                               TM CHI BỘ

                                                                                            Bí Thư

 

                                                                                      Nhữ Quốc Trị


Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375