Triển khai Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020

Đăng lúc: 22:35:53 18/05/2020 (GMT+7)

 

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 160 /CV - PGD&ĐT

V/v Triển khai Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa  năm  học 2019-2020.

            
                                      Sầm Sơn, ngày 20 tháng 4  năm 2020

 

          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.

 

Thực hiện công văn số 998/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa  năm  học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường thực hiện cụ thể như sau:

           I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

          - Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn thành phố, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

- Cuộc thi là cơ sở để đánh giá khả năng sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng, từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế khích lệ và nhân rộng các điển hình sáng tạo trẻ áp dụng thực tế đời sống.

1. Đối tượng

- Tất cả các em học sinh tại các nhà trường Tiểu hoc và THCS  từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ  31/7/2001 đến 31/7/ 2014). Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả)

2. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 05 lĩnh vực sau:

2.1. Đồ dùng dành cho học tập;

2.2. Phần mềm tin học;

2.3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

2.4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

2.5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

           II. TIÊU CHUẨN CHỌN GIẢI PHÁP DỰ THI

- Các đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

- Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

- Mô hình sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg được gửi bằng video clip.

III. GIẢI THƯỞNG

Các tác giả và đồng tác giả đoạt giải được Ban tổ chức Hội thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải, tiền thưởng và các danh hiệu cao quý khác. Các đề tài đạt giải cao được cử đi thi cấp toàn quốc. (Chi tiết xem thể lệ Cuộc thi có đính kèm Công văn này)

          IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ 12/2019 đến 7/2020.

2. Phát động Cuộc thi: Tháng 12/2019

3. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi:  Hết ngày 30/6/2020  (Tính theo dấu bưu điện).

4. Tổ chức chấm giải cấp tỉnh, xét chọn mô hình gửi dự thi toàn quốc: Từ 01/7 - 10/7/2020

5. Tổ chức Lễ trao giải cấp tỉnh: Tháng 12/2020.

Sau khi trưng bày triển lãm các đề tài dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thành lập hội đồng chấm, chọn lọc những đề tài tiêu biểu để trao giải cấp tỉnh và gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

          V. HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu gửi kèm).

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn. (Kèm theo 05 ảnh khác nhau chụp mô hình, sản phẩm).

          3. Bản thuyết  minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 6.

          4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

          5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

6. Hình thức nộp hồ sơ và dự thi: Nộp sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh về Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa (Qua Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị). Kết thúc thời gian nhận bài dự thi cấp tỉnh: ngày 30/6/2020 (trực tiếp hoặc tính theo dấu Bưu điện).

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện. Báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 30/6/2020 qua địa chỉ email luyenkhanhpgdss@gmail.com

Nơi nhận:

- Như kính gửi( thực hiện);

- Sở GD&ĐT(báo cáo);

- UBND thành phố(báo cáo);

- Thành Đoàn TP(phối hợp);

- Lưu VT, CM – PGD&ĐT(Luyến)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

 

Hoàng Thị Thùy Dương

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375